חוקים ודיני עבודה

חוקים ודיני עבודה2018-05-13T14:17:07+00:00

 


חוקי עבודה – חוקים ודיני עבודהחוקי עבודה שצריך לדעת

  • חוק דמי מחלה
  • חוק הגנת השכר
  • חוק הודעה לעובד
  • חוק שעות עבודה ומנוחה
  • חוק שכר מינימום
  • חוק עבודת נוער
  • חוק עבודת נשים
  • חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה
  • חוק למניעת הטרדה מינית

שינוי גודל גופנים